Ecce praemium litterarum

Udílení cen v umění je jedna z celé řady tvrdošíjně udržovaných iluzí, a to navzdory zřejmé skutečnosti, že umění neuznává kritéria, hranice ani nedává prostor nebo možnosti k objektivnímu hodnocení uměleckých děl, natož autorů. Existence takovýchto cen je snad možná jenom díky prospěchu, který někomu či něčemu přináší.


Literární ceny a oficiální vyznamenání, ty prestižní nevyjímaje, jsou povětšinou zpolitizované a čistě ideologicky zaměřené frašky, jež mají pramalý vliv na intelekt, práci a tvůrčí schopnosti spisovatele. Takové ceny a vyznamenání činí z literáta jen potencionálně zpolitizovanou instituci poplatnou době nebo vlivným kruhům. Nesnaží se zachovat svobodného jedince s uměleckým projevem, který vytváří svébytné a esteticky hodnotné literární dílo. Laureáty těchto cen se proto namísto pravých spisovatelů a básníků čím dál častěji stávají angažovaní novináři, zapisovatelé cizích příběhu a líbiví textaři, jež se naučili klepat na slavobrány vlastního publika.


V těchto souvislostech lze se jen těžko ubránit pochybnostem o kladném přínosu literárních cen pro literaturu. Nesluší se dokonce ani jejich existenci takto odůvodňovat. A je-li navíc pozice skutečného spisovatele přítomností literárních cen ohrožena, bylo by na místě zvážit jejich zrušení. Konfrontovat se raději s realitou. Poučit se z počínání Dona Quijota, jenž kdysi roztrhl oponu zidealizovaných romantických příběhů o rytířích.


Dopsáno dne 29. července 2017 v Hrádku nad Nisou.

Vybrané příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv

V případě dotazů, prosím, kontaktujte autora nebo vydavatele:

© 2016-2020 by Matouš Čihák
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
All texts and illustrations may not be reused without prior consent from Matouš Čihák. To obtain permission to use the text, please contact author here
  • Goodreads
  • scribd_edited
  • Kosmas
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now