Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?


Oblíbených knih mám několik, ale z nich nejvíce si vážím románu Muž bez vlastností od Roberta Musila.
Kolik knih přečtete za rok?


Kolem dvaceti, pokud na každou z nich píšu recenzi.
Dočtete každou knihu, kterou otevřete?


Ne, ale pouze výjimečně, knihy si pečlivě vybírám.
Proč jste se stal recenzentem?


Jako asi každý spisovatel rád čtu a snažím se nad díly jiných autorů přemýšlet. Literární kritika je pro mě rozjímání nad hodnotou díla, nejen estetickou. Pokouším se nalézt a pojmenovat nové objevy, kterými dílo objasňuje lidský život, svět kolem nás. Recenze mi slouží pro vlastní potřebu, ale jsem rád, pokud jsou pro jiné čtenáře užitečné a stanou se pro ně kompasem, který je zavede k zajímavé knize. Zaměřuju se už především na uměleckou prózu, poezii a pohádky, ale nevyhýbám se žádnému textu, je-li pro mě jakýmkoliv způsobem zajímavý.