Svět skutečný není literární

O snaze identifikovat literární postavy

Ecce praemium litterarum

O uměleckých cenách

Čtenáři

O čtenářích a vydávání knih

Umění čitelná a nečitelná

O divadle a jiných nečitelných uměních

Poznámka umělce k vlastnímu dílu

O vysvětlování příčin vzniku uměleckých děl

Lennonova zeď

O pomíjivosti literatury

Please reload

Umění formou autobiografie

O autobiografii v literatuře a v umění vůbec

Krása

O významu krásy

Zákaz adaptace

O adaptaci literárních děl

Hluché rozhovory

O rozhovorech s novináři

Kýč vlasti

O vlasti jako citu

Tón smutku

O tónu smutku v literárním díle

Please reload