top of page

Faxensyndrom - ediční poznámka

Děsí mě ta pestrá klauniáda účelového předstírání... Faxensyndrom je zatím nedokončený román, na kterém autor od roku 2016 pracuje. Ústředním tématem je účelové předstírání na pozadí přebujelého děje současného světa. Publikováno bylo se svolením autora pouze prvních pět kapitol (Zdánlivost - Pošlost - Myslmluva - Svébytnost - Faxensyndrom). Jedná se o torzo románu v autorizované verzi bez editace textu a korektur. Dílo je volně dostupné na serveru Scribd.

Vybrané příspěvky
Archiv
bottom of page