top of page

Ediční poznámka k vydání knihy Pohádková Kamej

Pohádková Kamej (The Fairytale Cameo) vznikla jako souborné vydání autorových pohádek publikovaných v elektronické podobě v letech 2014-2016, tedy Muzikanti z Brém (eBookEater, 2014), Pohádka o vyschlé fontáně (Scribd, 2014), Pohádka o dědictví (Scribd, 2016) a Pohádka o věrné lásce (Scribd, 2016). Autor díla v letech 2014 až 2017 průběžně redigoval a uspořádal do tohoto souboru, který rozšířil o pohádky Kamej (2017) a Sedmihradská zem (2017). Elektronickou verzi knihy autor doplnil o vlastní kaligrafickou úpravu.

Vybrané příspěvky
Archiv
bottom of page