top of page

Ediční poznámka k novému vydání básnické sbírky Chůze po rozbitém skle

Chůze po rozbitém skle (The Glasswalking) je jediná sbírka básní Matouše Čiháka, kterou během svého života doplňuje a přepracovává. Vyšla poprvé 22. července 2014 v elektronické verzi knihy (Scribd Inc., San Francisco, Kalifornie, USA). Autor sbírku v letech 2014 až 2017 průběžně redigoval a doplnil. Některé původně zveřejněné básně vyřadil, protože je považoval za nezralé, nezdařené, pouze příležitostné nebo se již vzdálily jeho srdci. Poslední elektronickou verzi knihy autor nyní doplnil o vlastní kaligrafickou úpravu a použil pro nové vydání (Scribd Inc., 2017). Autor v současnosti neplánuje ani nesouhlasí s knižním vydáním Chůze po rozbitém skle. Sbírka je nadále volně přístupná na Scribd.

Vybrané příspěvky
Archiv
bottom of page